Profesjonalne roboty górnicze w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego

Przyjęcie Polityki Jakości i BHP

7 lat temu

Spółka przyjęła określoną Poli­tykę Jakości oraz Bez­pieczeństwa i Higieny Pracy zapew­ni­a­jąc jed­nocześnie o skutecznej jej realizacji.

Pliki do pobrania:

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z ref­er­enc­jami spółki Eksplo-​Tech:

Dane kontaktowe

EKSPLO-TECH sp. z o.o.

ul. Św. Jana 13, Suszec
wojew­ództwo śląskie

tel: +48 32 448−86−61

biuro@eksplo-tech.pl