Profesjonalne roboty górnicze w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego

Dane kontaktowe

EKSPLO-TECH sp. z o.o.

ul. Św. Jana 13, Suszec
wojew­ództwo śląskie

tel: +48 32 448−86−61

biuro@eksplo-tech.pl