Profesjonalne roboty górnicze w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego

Referencje

Ref­er­encje w for­ma­cie PDF:

Ref­er­encje Eksplo-​Tech KWK Krupiński

Ref­er­encje Eksplo-​Tech KWK Zofiówka Bory­nia Jastrzębie

Ref­er­encje jako galeria:

Zapraszamy do współpracy!

Dane kontaktowe

EKSPLO-TECH sp. z o.o.

ul. Św. Jana 13, Suszec
wojew­ództwo śląskie

tel: +48 32 448−86−61

biuro@eksplo-tech.pl